Mạng xã hội12/12/201903:24

Chị “Ninja lead” và pha vặn nhầm tay ga sau khi tông trúng người đàn ông thong thả đi bộ giữa lòng đường.

 

Video: FB Hải Đăng

Avatar