Mạng xã hội11/08/202105:18

Khi thấy cửa nhà dân bên đường hé mở, đối tượng này đã nổi lòng tham và lẻn vào trộm xe máy.

Nguồn MXHGT
Avatar