Người đàn ông mù đánh rơi 1 triệu đô và cái kết không thể ngờ

Trong khi nhiều người nhặt không thiếu tờ trong cả đống tiền trước mắt, cũng có người chỉ xin 1 vài tờ...

2T (Video:BigDawsTV)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>