Cộng đồng 12/07/2019 04:41

Người đàn ông trong lúc cố vượt lên chiếc container đã loạng choạng rồi mất lái ngã xuống, thiếu chút nữa bỏ mạng.

Video: Facebook OFFB

Avatar