Cộng đồng 20/07/2019 06:14

Người đàn ông chỉ mặc quần lót, ngang nghiên đi lại trong nhà lúc nửa đêm để lùng sục trộm cắp.

Video: Faceboọk@Phuc Truong

Avatar