Mạng xã hội26/07/202103:55

Một người đàn ông ở Florida (Mỹ) đã chọc cho con cá sấu đầm lầy hoang dã mở miệng để mở lon bia cho các bạn trên thuyền uống.

Video: Twitter@selfpr0tect

Avatar