Mạng xã hội28/06/201910:29

Chiếc ô tô đi rất chậm, cảm giác như dừng hẳn trước khi người đàn ông đi xe máy tự lao vào để giở trò ăn vạ

Nguồn Mạng  Xã hội giao ghông
Avatar
Avatar
Hình như ông này hết việc để làm rồi ah?