Cộng đồng04/04/202105:00

Dù không còn tay, người đàn ông này vẫn có thể làm những công việc khiến nhiều người phải ngả mũ.

Nguồn: Newsflare

Avatar