Người đàn ông đối mặt tử thần hàng ngày trước hàm dã thú

Với công việc huấn luyện cá sấu tại các đầm lầy, người đàn ông này luôn luôn đối mặt hiểm nguy.

Đ.Tuấn - H.Duyên (Nguồn Caters Clips)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>