Mạng xã hội09/06/202105:54

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người thực sự bị sốc.

Nguồn Facebook@OFFB
Avatar