Mạng xã hội 21/02/2020 05:36

Dựng xe vào vỉa hè, người đàn ông cầm dao đuổi chém người đi đường

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar