Cộng đồng 06/07/2019 03:35

Đang cầm vòi rửa áp lực thì bị điện giật, người đàn ông đã vật lộn với thiết bị này ít giây rồi ngã ra đất.

Thanh Hảo

Avatar