Cộng đồng04/06/202110:34

Tình huống tai nạn trong đoạn clip dưới đây là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các gia đình trong mùa hè khi sử dụng quạt điện hơi nước.

Nguồn @Tiktok
Avatar