Trong nước 17/08/2017 03:05

Những người dân tại xã Mường Khong, Tuần Giáo, Điện Biên đang phải dùng tay để bê xe máy qua dòng lũ để có thể đi lại, làm việc.Theo VTC

Avatar