Đời sống01/04/202106:38

Số 9 Hà Trung là nơi sản xuất đồ da cũng như nơi ở của gia đình ông Thạch Văn Lộc. Cho đến nay, dòng họ Thạch Văn đã bốn đời theo nghề sản xuất đồ gia cổ truyền.

Minh Hải
Avatar