Thế giới16/07/202110:13

Ở NASA, mọi thứ trước khi được đưa lên tàu vũ trụ phải thông qua sự kiểm duyệt của "người đặc biệt" này. Nếu không, cả sứ mệnh bay đều có thể bị hủy hoại.

A.B (Theo Science Channel)

Avatar