Cộng đồng08/07/201911:01

Chiếc ô tô lao sầm vào vệ đường sau khi lái xe không cự nổi cơn buồn ngủ, quên lái trong vài giây.

Theo DM
Avatar