Cộng đồng28/07/202102:28

Tường bao của ngôi nhà chưa kịp sửa lại sau tai nạn thứ nhất thì bị đâm sập hẳn chỉ sau 4 ngày.

Theo Rapidonoar
Avatar