Đời sống 22/08/2019 02:36

Ngôi nhà nhìn như một khu đồi, ẩn mình dưới lòng đất nhưng luôn ngập tràn ánh sáng, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp.

Nguồn: Kirsten Dirksen

Avatar