Thế giới 05/12/2019 10:45

Vào cuối những năm 1960, mô hình nhà này ra đời đã tạo nên một bước đột phá, đi đầu cho xu hướng nhà ở siêu tiết kiệm thời bấy giờ.

Theo CNN, Vernissage TV

Avatar