Thế giới14/10/202005:48

Tại Shani Shingnapur, người dân xây nhà không làm cửa, có cửa không dùng khóa, vì họ tin rằng trộm cắp và tội ác không xảy ra trong cộng đồng của họ nhờ sức mạnh vô hình đặc biệt.

Q.N (The Great Big Story)

Avatar