Thế giới 08/10/2019 02:50

Tại làng Kongthong, tên của con trẻ không phải là những ký tự thông thường. Tên của chúng được đặt theo âm thanh, giai điệu, một đoạn nhạc ngắn mà người mẹ tự nghĩ ra. Từ đó về sau, khi gọi đứa trẻ, những người xung quanh sẽ ngân lên giai điệu đó và cái tên đặc biệt này sẽ theo người dân làng Kongthong suốt cuộc đời.

Q.N (Theo BBC)

Avatar