Công nghệ10/02/201710:35

Trụ sở như phi thuyền của Apple đáng lẽ phải sẵn sàng trong năm 2015 để các nhân viên chuyển tới làm việc vào 2016, nhưng giờ vẫn chưa hoàn thiện do hãng này quá cầu toàn.Theo Lao Động

Avatar