Giải trí 09/04/2019 01:32

Đúng 11h40, thi hài nghệ sĩ Anh Vũ đã đến chùa Ấn Quang. Phía trong phòng tang lễ, các nghệ sĩ đang hóa trang cho nghệ sĩ Anh Vũ.

Nhóm Truyền hình Vietnamnet

Avatar