Giải trí05/09/201701:00

Chưa bao giờ các cuộc thi sắc đẹp nhiều và “loạn” như bây giờ: từ thật đến ảo liên tiếp được tổ chức, với quy mô cấp toàn quốc, thế giới cho đến quy mô cấp… xã, phường. Hệ quả là sau những cuộc thi này xuất hiện hàng loạt các hoa hậu, đến mức “nhà nhà thành hoa hậu, người người là hoa hậu”.Theo ANTV

Avatar