Quốc tế 11/05/2019 06:53

Bất đồng quan điểm khiến những nghị sĩ với cái đầu nóng nảy không thể kiềm chế mà lao vào ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng.

Video: News

Avatar