Cộng đồng12/03/201909:59

Chủ cửa hàng kim hoàn đã nghi ngờ nhân viên lấy trộm đôi bông tai kim cương nhưng khi xem lại camera an ninh thì 'tên trộm' thực sự lại không thể ngờ.

Nguồn: UPI

Avatar