Đời sống04/05/202106:00

Hình thành và phát triển khoảng 10 năm nay, chợ tràm U Minh (Cà Mau) là nơi của hàng trăm lao động tứ xứ tập trung về mưu sinh. Chợ tràm buôn bán thuận lợi sản sinh nhiều công việc cho lao động nông nhàn ở địa phương, trong đó có nghề vác tràm.

Quang Đăng

 

Avatar