Đời sống 27/05/2019 07:00

Để hoàn thành một quỳ vàng, người thợ phải đập khoảng một giờ liên tục với trên 400 nhát búa.

Trang Phú
Avatar