Đời sống27/05/201907:00

Để hoàn thành một quỳ vàng, người thợ phải đập khoảng một giờ liên tục với trên 400 nhát búa.

Trang Phú
Avatar