Thời sự09/06/202106:00

Mùa ớt kéo dài khoảng 4 tháng là lúc lao động nông nhàn ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) có thêm thu nhập nhờ công việc nhặt ớt.

Quang Đăng

Avatar