Giới trẻ16/02/201710:30

Hơn 300.000 phụ nữ Trung Quốc hiện đang làm nghề người mẫu online. Thậm chí có cả những trường đặc biệt để huấn luyện họ thành những người mẫu chuyên nghiệp trên mạng.Theo VTV

Avatar