Đời sống30/01/202007:30

Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày vía Thần tài, không nhất thiết phải mua vàng, tuy nhiên, nếu chỉ mua vàng không thì lại là không đúng và không đủ.

Thực hiện: Bạt Tuấn - Như Quỳnh
Avatar