Trong nước02/08/202109:47

Ngay trong ngày đầu tiên TP.HCM tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16, hiện tượng buôn bán thực phẩm ngay ngoài đường vi phạm quy định giãn cách vẫn diễn ra.

Thủy Ngân - Hà Anh

Avatar
Avatar
Ý thức người dân khu vực đó quá kém nếu nhiễm bệnh ý bác sĩ khỏi phải chữa cứ để cho họ biết thế nào là dịch bệnh