Thời sự01/08/202012:08

Ghi nhận của PV VietNamNet trong ngày đầu tiên thực hiện cấp mới, đổi biển số xe ô tô kinh doanh vận tải từ màu trắng sang màu vàng.

Đình Hiếu

 

Avatar
Avatar
Cái này nước ngoài họ làm lâu rồi, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng. Ủng hộ chính sách mới của BCA