Thời sự03/04/202012:27

Gần 200 người sắp hết hạn cách ly 14 ngày gửi cảm ơn ngọt ngào nhất đến những chiến sỹ thầm lặng tại cách ly khu Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội).

Đình Hiếu

Avatar