Thời sự21/06/202006:49

Vào lúc 14h55, nhật thực đã đạt cực đại tại Hà Nội với với tỉ lệ che phủ lên tới 71%.

Tô Anh

Avatar