Thế giới18/09/202005:11

Làng Kangbuk-ri, ở tỉnh Bắc Hwanghae đã gánh chịu sự tàn  phá của 3 cơn bão liên tiếp trong thời gian vừa qua, giờ đây đã có một diện mạo hoàn toàn khác.

Q.N (Theo KCTV)

Avatar