Đời sống 02/07/2019 07:00

Công viên Âm nhạc với hình dáng cây đàn ở Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) đang được hoàn thiện sắp đưa vào sử dụng.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức

Avatar