Thời sự24/10/201902:00

Cầu đi bộ vượt hồ Công viên Văn Lang do UBND thành phố là chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 80 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Nên bổ sung các chậu cây cảnh trên cầu nữa cho nó phù hợp với công viên và hồ nước!