Thời sự29/05/202008:28

Cây cầu vượt sông Ninh Cơ nối hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định, có chiều dài 2,36 km tính cả đường dẫn.

Nguyễn Đức 
Avatar