Sức khỏe 10/09/2019 11:01

Đôi khi bạn ước mơ sẽ không bao giờ phải rời chiếc giường ấm áp của mình. Nhưng hãy coi chừng nếu điều này trở thành hiện thực...

Q.N (Video: Science Insider)

Avatar