Nếu sản xuất tại Mỹ, iPhone 7, Levi's có giá bao nhiêu?

iPhone 7 làm tại Trung Quốc có giá 649 USD, nhưng nếu được sản xuất tại Mỹ, giá của nó sẽ là 2.000 USD, theo Business Insider.

Theo Zing

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>