Đời sống03/01/202109:00

Các hiện tượng thiên tai như sóng thần, động đất, bão, lũ quét... đều vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, dù là hiện tượng gì, trước khi chúng xảy ra đều có những dấu hiệu vô cùng rõ ràng.

M.B (Theo Bright Side)

Avatar