Thế giới20/09/201808:49

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực của toàn cầu trong đó có nông nghiệp.

Theo Ted Ed, Bloomberg, Sap TV...

Avatar