Cộng đồng 02/02/2020 07:30

Cô gái đã ném pháo hoa xuống hố ga khiến nó phát nổ và hất văng 4 người lên không trung.

Nguồn: Newsflare

Avatar