Truyền hình 03/05/2018 03:57

Em học sinh lớp 12 - Nguyễn Phượng Phương Thảo tham gia cuộc thi hát với mong muốn giúp đỡ gia đình nghèo người Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: HTV7, Dien Quan Entertainment

Avatar