Truyền hình 22/04/2018 08:50

Mẹ chết giết cả con, cô gái trẻ 16 tuổi khi nghe tin đã xin về nuôi... có mong ước được một lần được hát trên sân khấu

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: DIEN QUAN Entertainment / Giải Trí

Avatar