Thế giới22/11/201807:00

NASA sẽ cho ra mắt những chiếc máy bay thương mại sở hữu công nghệ của máy bay chiến đấu hàng đầu của Mỹ.

Theo: NW, NASA, NBC, Video: NASA, Youtube @Mike Killian, SiVideo Aviation, Youtube @theflightatla

Avatar