Nắng 50°C thiêu đốt, dân đào cả thành phố ngầm dưới lòng đất để tránh nóng

Để tránh cái nóng như thiêu đốt lên tới 50°C vào ban ngày, người dân Coober Pedy, Australia đã đào hầm, xây dựng nhà cửa dưới lòng đất.

Theo VTC

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>