Thời sự05/01/201710:05

Trên thực tế, không phải vụ việc xâm hại tình dục nào, người bị hại cũng được bảo vệ và có thể lên tiếng.Theo VTV

Avatar
Avatar
Xem mà đau lòng ! Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hãy xử nghiêm vấn nạn này ! Không bằng loài cầm thú !